koude uitsluiting

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of advies daarover op onze pagina

Notaristarieven vergelijken.
LAATSTE NIEUWS

De wetswijziging per 1 januari 2018 is in alle teksten verwerkt. Kijk voor een samenvatting op Wetswijziging huwelijkse voorwaarden 2018

De traditionele koude uitsluiting

Tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw was deze vorm van huwelijkse voorwaarden zeer populair. Koude uitsluiting houdt in dat iedere vorm van gemeenschap van goederen wordt uitgesloten. Punt.
(Zie over de geschiedenis ook onze pagina gemeenschap van goederen onder het kopje `Bevoegdheden bestuur gemeenschap van goederen`.)
Effect van koude uitsluiting was meestal dat de man aan het einde van het huwelijk in goede doen was en de vrouw straatarm. Ook de overheid werkte daar in die tijd goed aan mee door het verbod op arbeid in overheidsdienst voor gehuwde vrouwen.
In de moderne tijd zien we overigens af en toe dat heel succesvolle zakenvrouwen wraak nemen en dankzij de koude uitsluiting hun man na echtscheiding straatarm achterlaten.
De populariteit van de koude uitsluiting is in de loop van de jaren maar langzaam afgenomen. Zelfs nog in 1990 bevatte 20% van de huwelijkse voorwaarden enkel een koude uitsluiting, zonder enig verrekenbeding!

Is koude uitsluiting altijd onredelijk?

Nee, zeker niet.
Hoewel de koude uitsluiting in het verleden een slechte naam heeft opgebouwd, kan het in bijzondere omstandigheden nog steeds een heel verstandige keus zijn.
Denk aan de situatie dat beide partners eenzelfde inkomen en vermogen hebben en wel getrouwd willen zijn of een geregistreerd parnerschap willen aangaan maar op principiële gronden financieel volstrekt onafhankelijk willen blijven.
Of denk aan de situatie waarbij één van de partners enorme schulden heeft en ieder risico tegenover schuldeisers moet worden uitgesloten.
Of de situatie dat je alletwee AOW hebt en/of een pensioen en wenst dat het eigen vermogen naar de eigen kinderen gaat.
Of je bent prinses en je wilt trouwen met een arme sloeber. (Hoewel, waren wij de arme sloeber, dan zouden we toch een klein verrekenbedingetje eisen.)

Verzachting koude uitsluiting

Moderne huwelijkse voorwaarden kennen weliswaar vaak een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, maar vullen dat aan met zogenaamde verrekenbedingen.
Dat leidt dan tot een constructie die ook wel `warme uitsluiting` wordt genoemd. Bij het aangaan van het huwelijk en/of tijdens het huwelijk blijven de vermogens gescheiden, maar voordelen en nadelen, winst en verlies, worden wel tussentijds en/of aan het einde van het huwelijk onderling afgerekend.
Zie hierover verder onze pagina verrekenbedingen.