partnerschapsvoorwaarden, niet gehuwde partners

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of advies daarover op onze pagina

Notaristarieven vergelijken.
LAATSTE NIEUWS

De wetswijziging per 1 januari 2018 is in alle teksten verwerkt. Kijk voor een samenvatting op Wetswijziging huwelijkse voorwaarden 2018

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

In het burgerlijk wetboek zijn de regels wat betreft de gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden `van overeenkomstige toepassing verklaard` op geregistreerde partnerschappen.
We speken op deze website voor het gemak steeds over huwelijkse voorwaarden en over huwelijk, maar voor geregistreerde partners geldt precies hetzelfde.

Samenlevingsovereenkomst en notaristarieven

Woon je `gewoon` samen (dus ongehuwd en zonder geregistreerd partnerschap), dan is het weliswaar niet verplicht maar meestal wel verstandig om de onderlinge afspraken vast te leggen in een samenlevingsovereenkomst en een tweetal testamenten.
De notaristarieven hiervoor zijn ongeveer gelijk aan de notaristarieven voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden (zo`n € 600 tot € 1.200); zie ook onze pagina notaris en tarieven.
Nieuwe website: Op onze zusterwebsite samenlevingscontract-nl vind je uitgebreide informatie over samenwonen (met een samenlevingscontract) en de voor- en nadelen daarvan tegenover trouwen (al dan niet met huwelijkse voorwaarden).

Pensioenrechten niet gehuwde partners

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat heeft een echtgenoot of een geregistreerd partner automatisch bepaalde rechten tegenover de pensioenverzekeraar.
Verder geeft de wet een soort standaard verdeling van pensioenrechten voor het geval het huwelijk eindigt.
In huwelijkse voorwaarden en in partnerschaps- voorwaarden is het bovendien mogelijk om over pensioenrechten nadere onderlinge afspraken te maken.

Woon je ongehuwd samen, dan gaat dit alles niet automatisch. Door jouw partner aan te melden bij jouw pensioenverzekeraar en door in een samenlevings- overeenkomst afspraken te maken over pensioenverdeling bij uit elkaar gaan, is wel ongeveer hetzelfde effect te bereiken.

Samenwonenden en `huwelijkse` voorwaarden

Als je `gewoon` samenwoont (dus zonder getrouwd te zijn en zonder geregistreerd parnerschap), ben je wat betreft inkomen en vermogen onafhankelijk van elkaar.
Er bestaat dan geen gemeenschap van goederen. Er is geen standaard gemeenschappelijk eigendom. Schuldeiseres van de ene partner kunnen niet bij de andere partner aankloppen.

Zou je in een bepaalde situatie toch gemeenschappelijk eigendom willen hebben, dan is dat in principe alleen mogelijk door hetgeen gekocht wordt op naam van beiden te stellen. Bijvoorbeeld een huis kun je samen kopen waarbij je dan beiden als koper in het contract komt te staan. En ook de bijbehorende hypotheekschuld kun je samen op je nemen, waarbij de bank meestal zal eisen dat ieder voor het geheel van de schuld aansprakelijk is.
Het verschil met een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is vooral dat er niet automatisch mede-eigendom ontstaat; dat ontstaat alleen als je daar samen voor kiest en die keus moet je iedere keer weer maken als je iets koopt of als je een schuld aangaat.
Inkomen en kosten van huishouding kun je samen delen, maar dat is niet verplicht. Als je uit elkaar gaat is er ook geen alimentatieverplichting.

Het is wel mogelijk om allerlei onderlinge afspraken vast te leggen in een samenlevingsovereenkomst; meestal wordt zo`n samenlevingsovereenkomst gecombineerd met een tweetal testamenten (omdat je als samenwonenden zonder testament niet van elkaar erft). Op die manier is het mogelijk om een juridische constructie te maken die qua effect dicht in de buurt komt van een algehele gemeenschap van goederen of van huwelijkse voorwaarden.