opstellen, wijzigen, opheffen

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of advies daarover op onze pagina

Notaristarieven vergelijken.
LAATSTE NIEUWS

De wetswijziging per 1 januari 2018 is in alle teksten verwerkt. Kijk voor een samenvatting op Wetswijziging huwelijkse voorwaarden 2018

Procedure opstellen huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk

De procedure voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden voordat je getrouwd bent is simpel.
Je vraagt een notaris om huwelijkse voorwaarden op te stellen.
De notaris zorgt voor inschrijving van de huwelijkse voorwaarden in het huwelijksgoederenregister.
Je trouwt. De huwelijkse voorwaarden gelden vanaf het moment van het huwelijk.

Wetswijziging 1 januari 2012

Dankzij de wetswijziging die op 1 januari 2012 is ingegaan is de toestemming van de rechtbank niet meer nodig voor wijziging of opstellen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk. (Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk, was ook vroeger al geen toestemming van de rechter nodig.)

Opheffing huwelijkse voorwaarden

Een opheffing van de huwelijkse voorwaarden, is juridisch gezien een wijziging van de huwelijkse voorwaarden.
Voor opheffing geldt dus hetzelfde als hiernaast is vermeld onder wijziging.
Wat betreft de vraag wanneer het zinnig is huwelijkse voorwaarden op te heffen, zie verder onze pagina wanneer wijzigen/opheffen huwelijkse voorwaarden.

Procedure opstellen of wijzigen huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk

Ook als je (zonder huwelijkse voorwaarden) in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is het mogelijk om later, alsnog, huwelijkse voorwaarden op te stellen.
Zijn er wel huwelijkse voorwaarden opgesteld vóór het huwelijk, maar wil je die later, tijdens het huwelijk, wijzigen, dan is dat ook mogelijk.
In beide gevallen is er tegenwoordig (sinds 1 januari 2012) geen toestemming van de rechtbank meer nodig. Voor het achteraf opstellen van huwelijkse voorwaarden en voor wijziging van bestaande huwelijkse voorwaarden, ga je dus gewoon naar de notaris. Die zal op de eerste plaats een concept opstellen van de (nieuwe) huwelijkse voorwaarden.
De notaris heeft hiermee wat meer werk dan met het opstellen van huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk en zal daar waarschijnlijk extra voor rekenen.
Zie verder op onze pagina notaris.
Wat betreft de vraag wanneer het zinnig is huwelijkse voorwaarden te wijzigen, zie verder onze pagina wanneer wijzigen/opheffen huwelijkse voorwaarden.

Voor 1 januari 2012 was er toestemming nodig van de rechter om huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk op te stellen of om bestaande huwelijkse voorwaarden te wijzigen. Die regeling bestond vooral om de eventuele schuldeisers te beschermen.
In plaats daarvan geldt per 1 januari 2012 dat de echtgenoten die over willen gaan van de wettelijke gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden verplicht zijn om zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van de gemeenschap die er op dat moment zijn.
Dat geldt ook voor echtgenoten die al huwelijkse voorwaarden hebben, maar die deze tijdens hun huwelijk willen wijzigen.