verschillende soorten

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of advies daarover op onze pagina

Notaristarieven vergelijken.
LAATSTE NIEUWS

De wetswijziging per 1 januari 2018 is in alle teksten verwerkt. Kijk voor een samenvatting op Wetswijziging huwelijkse voorwaarden 2018

De extremen: gemeenschap van goederen en koude uitsluiting

Maak je geen huwelijkse voorwaarden, dan trouw je in gemeenschap van goederen. Vrijwel alles is dan gemeenschappelijk.
Ben je in of na 2018 getrouwd: tijdens het huwelijk is nog steeds alles gemeenschappelijk, maar wat er vóór het huwelijk 100% privé was blijft privé en valt dus niet in de gemeenschap van goederen..
Maak je huwelijkse voorwaarden waar alleen maar in staat dat iedere vorm van gemeenschap van goederen wordt uitgesloten, dan heb je het andere extreem te pakken, waarbij er niets gemeenschappelijk is, de zogenaamde `koude uitsluiting`.
In de meeste situaties levert de koude uitsluiting een onredelijk resultaat op waarbij de ene echtgenoot alles krijgt en de andere niets, hetgeen zowel tijdens het huwelijk als daarna (bij overlijden of echtscheiding) problemen oplevert.
Zie voor verdere uitleg onze pagina koude uitsluiting.

De populairste huwelijkse voorwaarden

Tegenwoordig zijn de populairste huwelijkse voorwaarden een mengvorm van uitsluiting van gemeenschap van goederen, aangevuld met allerlei verrekenbedingen die tot gevolg hebben dat er toch sprake is van `eerlijk delen`, zeker op het moment dat het huwelijk eindigt.
Het begrip `eerlijk delen` is natuurlijk niet in alle tijden hetzelfde en is ook niet voor iedereen hetzelfde. Maar dat is nu juist het aardige van huwelijkse voorwaarden, dat je zelf voor een heel groot deel kunt bepalen hoe je (de financiën van) jouw huwelijk wilt regelen.

Verrekenbedingen

Verrekenbedingen zijn geen zelfstandige huwelijkse voorwaarden, maar zijn bepalingen die regelen hoe inkomsten en vermogen verdeeld worden, zowel tijdens het huwelijk als bij het einde van het huwelijk (overlijden of echtscheiding).
Zo'n vijftig jaar geleden onstond steeds meer onvrede met het systeem van koude uitsluiting waarbij vrijwel altijd de man alle voordelen ontving en de vrouw tijdens het huwelijk moest schooien om huishoudgeld en na overlijden van de man of na echtscheiding berooid achterbleef. (Met dank aan Van Mourik en Verstappen voor de formulering.)
Vooral vanuit het Amsterdamse notariaat werd gezocht naar een vorm van huwelijkse voorwaarden waarbij weliswaar een scheiding bleef bestaan van vermogens, maar waarbij onverteerde inkomsten en vermogenswinsten eerlijk werden gedeeld.
Inmiddels wordt er vrijwel geen akte van huwelijkse voorwaarden meer opgesteld zonder afspraken over verrekening.
Ging het bij het Amsterdamse verrekenbeding nog vooral om verdeling van niet verteerde (= niet opgemaakte) inkomsten, tegenwoordig wordt steeds vaker als verrekenbeding opgenomen dat bij het einde van het huwelijk wordt afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen bestaat, en dat gaat natuurlijk nog veel verder. Zie verder onze pagina's koude uitsluiting en verrekenbedingen.

Andere vormen van huwelijkse voorwaarden

Het wettelijk deelgenootschap is inmiddels uit ons burgerlijk wetboek verdwenen. Dat stelsel was zo ingewikkeld, dat het nooit populair is geworden.
Hoewel de gemeenschap van winst en verlies en de gemeenschap van vruchten en inkomsten tot voor kort nog steeds in ons wetboek stonden, worden ook deze stelsels vrijwel niet gebruikt. Ze zijn bij de recente wetswijziging uit het wetboek verdwenen (01-01-2012).
Er zijn verder nog allerlei vormen van gemeenschap van bepaalde goederen, zoals de gemeenschap van inboedel of de gemeenschap van echtelijke woning.
Wij zullen alle verdwenen en verdwijnende vormen van huwelijkse voorwaarden hier niet bespreken, maar als je dergelijke huwelijkse voorwaarden ooit hebt afgesproken, bedenk dan wel dat ze nog steeds gelden, ondanks het feit dat ze uit het wetboek zijn verdwenen of gaan verdwijnen. Heb je erg oude huwelijkse voorwaarden, dan kan het geen kwaad om eens met de notaris te spreken over mogelijke modernisering en wijziging van jouw huwelijkse voorwaarden.