voordelen en nadelen

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden op onze pagina

Notaristarieven vergelijken
LAATSTE NIEUWS

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer (met 38 tegen 37 stemmen) een nieuwe wet aangenomen. Zie onze pagina wetswijziging 2013-2014.
De nieuwe wet zal ingaan op 1 januari 2018. Als je vóór die datum trouwt, blijven de meeste "oude" (=huidige) bepalingen gewoon van toepassing.

Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn

Als je trouwt zonder (vooraf) huwelijkse voorwaarden te laten opstellen, dan is er een zogenaamde `gemeenschap van goederen`.
Grofweg gezegd houdt dat in dat alles wat je hebt op het moment van trouwen gemeenschappelijk wordt, zowel de baten als de lasten, dus niet alleen alle goederen maar ook alle schulden.
Op onze pagina gemeenschap van goederen lees je daar meer over. We geven daar ook wat voorbeelden van voor- en nadelen van de gemeenschap van goederen. Dat zijn omgekeerd dus ook nadelen en voordelen van huwelijkse voorwaarden.

Interne en externe gevolgen van huwelijkse voorwaarden

Het opstellen van huwelijkse voorwaarden heeft een intern effect (tussen de echtgenoten) en een extern effect (vooral tegen eventuele schuldeisers).
De kunst is om een goed evenwicht te vinden tussen die twee effecten.
Een voorbeeld: één van de twee echtgenoten loopt grote zakelijke risico's. Het kan aantrekkelijk zijn om in die situatie het eigen huis op naam van de andere echtgenoot te zetten. Maar bij echtscheiding of bij overlijden van de huiseigenaar kan dat heel onplezierige gevolgen hebben voor de niet-eigenaar.
In de onderlinge relatie is het waarschijnlijk eerlijker om het huis op beider naam te zetten, maar dat levert natuurlijk wel weer extra risico op naar de schuldeisers.
Staar je dus niet blind op wat intern redelijk is, en staar je ook niet blind op wat naar schuldeisers toe verstandig is, en zoek de juiste mix.
De notaris die de huwelijkse voorwaarden opstelt, zal dit soort kwesties regelen door de juiste ` verrekenbedingen` op te nemen in de huwelijkse voorwaarden. Over de techniek hoef je je dus geen zorgen te maken, maar het is wel belangrijk dat je zelf bedenkt wat in jullie ogen redelijk en verstandig is en wat niet, zowel wat betreft de interne als de externe voordelen en nadelen.
Zie hierover ook onze pagina voorbereiding.

Belangrijkste voordelen huwelijkse voorwaarden

* Het klassieke (en wettelijke) idee van trouwen is: alles of niets. Je bent getrouwd (en je deelt alles wat je hebt) of je hebt geen relatie (en je deelt niets). Met huwelijkse voorwaarden heb je de mogelijkheid om een wat genuanceerder systeem af te spreken als het over jullie financiën gaat, dat aansluit bij jullie eigen ideeën over wat redelijk is.
* Bescherming van (een deel van het) vermogen van de echtgenoten tegen schuldeisers, zeker belangrijk als er door (een van) de echtgenoten zakelijke activiteiten worden verricht.
* Bescherming van jezelf tegen jouw echtgenoot. Op de huwelijksdag denk je waarschijnlijk niet dat dat nodig is, maar mensen en hun gedrag kunnen veranderen.
* Bescherming van te ontvangen familievermogen. Met huwelijkse voorwaarden kunnen alle erfenissen die worden ontvangen privé blijven. (Zonder huwelijkse voorwaarden vallen erfenissen in de gemeenschap van goederen tenzij de overledene een testament heeft gemaakt dat iets anders bepaalt.) (Zie ook recente wetswijziging.)
* Bescherming van uit te keren familievermogen. Bij een tweede huwelijk na overlijden van een partner kunnen huwelijkse voorwaarden helpen voorkomen dat het vermogen uit het eerste huwelijk in de zakken terecht komt van de nieuwe partner (waaronder de erfenis van de kinderen uit dat eerste huwelijk).

Belangrijkste nadelen huwelijkse voorwaarden

* Als huwelijkse voorwaarden niet goed zijn opgesteld of niet goed worden uitgevoerd door de echtgenoten, kan het gebeuren dat één van de echtgenoten ernstig wordt benadeeld. (Zie ook koude uitsluiting.)
* Het kost geld om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen of te wijzigen. (Zie notariskosten.)
* Als persoonlijke omstandigheden veranderen, is het vaak nodig om de huwelijkse voorwaarden weer te wijzigen. (Zie wijzigen, opheffen huwelijkse voorwaarden.)
* Bepaalde vormen van huwelijkse voorwaarden vragen enige administratie en boekhouding gedurende het huwelijk.

Checklist

Denk serieus over het opstellen van huwelijkse voorwaarden als:
* jullie het idee om altijd alles te delen, ongeacht de omstandigheden, niet redelijk vinden;
* als een van de echtgenoten of beide echtgenoten zakelijke risico's lopen;
* als er een groot vermogensverschil is tussen beide aanstaande echtgenoten;
* als er serieuze schulden zijn;
* als er sprake is van een tweede huwelijk;
* als er kinderen zijn uit een eerdere relatie;
* als er serieuze erfenissen te verwachten zijn;
* als jouw aanstaande echtgenoot regelmatig schulden maakt;
* als jouw aanstaande echtgenoot regelmatig strafbare feiten pleegt