wanneer wijzigen of opheffen

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of advies daarover op onze pagina

Notaristarieven vergelijken.
LAATSTE NIEUWS

De wetswijziging per 1 januari 2018 is in alle teksten verwerkt. Kijk voor een samenvatting op Wetswijziging huwelijkse voorwaarden 2018

Wanneer is het verstandig om bestaande huwelijkse voorwaarden te wijzigen

Het is goed om de huwelijkse voorwaarden te wijzigen als je het eigenlijk zelf niet meer eens bent met wat je in het verleden ooit hebt afgesproken. Daarmee lijken wij een open deur in te trappen, maar we hebben vaak gezien dat na een lang huwelijk opeens hele ouderwetse huwelijkse voorwaarden opduiken, die één van de echtgenoten zwaar benadeelt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was.
Eens in de vijf of tien jaar even bedenken of er geen wijziging nodig is, is meestal genoeg.

Heb je nog oude huwelijkse voorwaarden die alleen maar bestaan uit een koude uitsluiting, overweeg dan om een modernere (en redelijkere) versie te maken.

Wanneer één van de echtgenoten grote zakelijke risico's loopt, worden vaak huwelijkse voorwaarden gemaakt met een verregaande scheiding van vermogens. Loopt die echtgenoot op enig moment die risico's niet meer, dan is het vaak verstandig om de huwelijkse voorwaarden aan te passen.

Heb je huwelijkse voorwaarden waarbij de eigen woning eigendom is van één van de echtgenoten, maar besluit je bij echtscheiding om de woning aan de andere echtgenoot toe te scheiden, verander dan vóór echtscheiding de huwelijkse voorwaarden, waarmee grote besparingen kunnen worden bereikt op overdrachtsbelasting en/of schenkingsrecht.
Iets soortgelijks geldt in het zicht van overlijden van één van de partners wat betreft successierechten (erfbelasting).
LET OP: bij opheffing of wijziging van huwelijkse voorwaarden op of na 1 januari 2018, kan het zijn dat er een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat volgens de nieuwe wet.
Verder wordt er (op het moment dat wij dit schrijven) door de Tweede en Eerste Kamer druk gesproken over het Belastingplan 2018, waarin wordt bepaald dat er in bepaalde omstandigheden sprake kan zijn van schenking door het opstellen, wijzigen of opheffen van huwelijkse voorwaarden.
Vraag bij dit soort kwesties altijd advies bij een notaris.

Procedure wijzigen of opheffen huwelijkse voorwaarden

Over de procedure die je moet volgen voor het wijzigen of opheffen van huwelijkse voorwaarden, lees je alles op onze pagina procedures. Tegenwoordig heb je hiervoor enkel nog de notaris nodig (en niet langer de rechtbank.)
Hier vertellen we wanneer het verstandig kan zijn om jouw huwelijkse voorwaarden te wijzigen of op te heffen.
Opheffen van huwelijkse voorwaarden is, juridisch gezien, een wijziging van de huwelijkse voorwaarden, dus we zullen hier meestal spreken over `wijziging`. Daar wordt dan ook `opheffing` mee bedoeld.

Kosten wijziging huwelijkse voorwaarden

Op onze pagina kosten notaris lieten wij vroeger weten dat de kosten van wijziging van huwelijkse voorwaarden vrij hoog zijn, zo tussen de € 1.000 en € 2.000, maar dat was omdat vroeger ook een procedure bij de rechtbank gevolgd moest worden. Sinds 1 januari 2012 is dat niet langer noodzakelijk en handelt de notaris alles zelf af.
Wij gaan er van uit dat het tarief daarvoor niet (veel) hoger zal zijn dan voor het "gewone" opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Laat het tarief van de notaris je niet tegenhouden om advies te vragen. De meeste notarissen rekenen zeer lage tarieven voor een enkel eenvoudig advies, dus advies vragen is in ieder geval verstandig.
Bij wijziging vanwege besparing op overdrachtsbelasting, successierechten en dergelijke, zijn de baten vaak een veelvoud van de kosten, zodat ook dan de kosten geen beletsel zouden moeten zijn.