wetswijziging 1 januari 2012

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of advies daarover op onze pagina

Notaristarieven vergelijken.
LAATSTE NIEUWS

De wetswijziging per 1 januari 2018 is in alle teksten verwerkt. Kijk voor een samenvatting op Wetswijziging huwelijkse voorwaarden 2018

De belangrijkste wijzigingen ingegaan: 1 januari 2012

Zoals hieronder is genoteerd, verandert er uiteindelijk niets in het principe dat je trouwt in gemeenschap van goederen als je geen huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld.
Wat wel is veranderd:

* Voor het wijzigen en opheffen huwelijkse voorwaarden is niet langer toestemming van de rechter nodig. Dat maakt wijziging veel eenvoudiger en goedkoper (zie ook onze pagina notaristarieven.) Ook voor het (voor het eerst) maken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk, is niet langer toestemming van de rechter nodig.

* De peildatum voor wat gemeenschappelijk is wordt bij echtscheiding naar voren geschoven van datum echtscheiding naar datum indiening verzoek tot echtscheiding (wat het veel minder zinnig maakt om tijdens de echtscheidingsprocedure nog snel even wat leningen te sluiten om zo de aanstaande ex te benadelen).

Bij de behandeling van het wetsvoorstel is verder duidelijk geworden dat het huwelijksgoederenregister zal worden gecentraliseerd en geautomatiseerd, waardoor het voor schuldeisers gemakkelijker zal worden om erachter te komen of er huwelijkse voorwaarden zijn en wat die inhouden. (Het huwelijksgoederenregister is formeel gesproken openbaar, maar op dit moment zo ingericht dat het nauwelijks mogelijk is om toegang te krijgen.)

Er zijn per 1 januari 2012 nog wat andere zaken gewijzigd, maar die zijn te technisch om hier te bespreken.

Gevolgen wetswijziging voor gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

Uiteindelijk verandert er inhoudelijk vrijwel niets aan ons stelsel van gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden.
Van groot belang is wel dat het eenvoudiger en goedkoper zal worden om huwelijkse voorwaarden te wijzigen, en dat is vaker nodig dan je zou denken, zoals je ziet op onze pagina wanneer wijzigen/opheffen huwelijkse voorwaarden.

Geschiedenis wetswijziging 2003 - 2012

LET OP: het stuk hieronder gaat over de (poging tot) wetswijziging in de periode 2003 - 2012. Uiteindelijk is er toen niet heel veel gewijzigd.
Inmiddels (schrijven wij in mei 2014) komt er een nieuw wijzigingsvoorstel aan, waarin alsnog de meeste punten die hieronder staan zullen worden geregeld. Je leest daarover meer op onze pagina Wetswijziging huwelijkse voorwaarden 2013 - 2014.

In 2003 werd door de regering een revolutionaire wetswijziging voorgesteld wat betreft de algehele gemeenschap van goederen.
Onder de huidige regeling valt, grofweg gezegd, vrijwel alles in de gemeenschap van goederen als je trouwt zonder huwelijkse voorwaarden, zowel hetgeen je hebt op het moment van trouwen, als hetgeen er later bijkomt.
Voorbeelden: al jouw spaargeld en al jouw schulden worden gemeenschappelijk op het moment dat je (zonder huwelijkse voorwaarden) trouwt. Alle erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk binnenkomen zijn gemeenschappelijk (tenzij degene van wie je erft of degene die schenkt iets anders heeft bepaald).

Onder de nieuwe regeling van het wetsvoorstel, zou hetgeen je hebt op het moment dat je gaat trouwen van jou blijven (en niet gemeenschappelijk worden). Ook tijdens het huwelijk ontvangen erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk zouden automatisch privé blijven en dus niet in de gemeenschap van goederen vallen.
Met de nieuwe regeling zouden veel testamenten overbodig worden (want nu worden veel testamenten opgesteld, alleen maar om te voorkomen dat erfenissen bij schoonzonen en schoondochters terecht komen) en het zou voor minder mensen nodig zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen, omdat nu juist veel huwelijkse voorwaarden worden opgesteld om de `aanbreng` (jouw vermogen op het moment dat je trouwt) niet in de gemeenschap van goederen terecht te laten komen.

In de loop van de 7 jaren waarin het wetsvoorstel aanhangig was, is het echter keer op keer gewijzigd en is het revolutionaire karakter geheel verdwenen. Alle punten die hierboven staan vermeld, gaan niet door!

Wat op dit moment nog resteert, en inmiddels is ingevoerd, is overigens nog steeds een belangrijke wijziging van het huwelijksvermogensrecht, en die wijzigingen bespreken we hiernaast.