wetswijziging 2013 - 2014

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden op onze pagina

Notaristarieven vergelijken
LAATSTE NIEUWS

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer (met 38 tegen 37 stemmen) een nieuwe wet aangenomen. Zie onze pagina wetswijziging 2013-2014.
De nieuwe wet zal ingaan op 1 januari 2018. Als je vóór die datum trouwt, blijven de meeste "oude" (=huidige) bepalingen gewoon van toepassing.

November 2013: alweer een wetswijziging aangekondigd! In de toekomst (waarschijnlijk in de loop van 2017) verdwijnt de 100%-gemeenschap-van-goederen.

Begin november 2013 hebben D66, PvdA en VVD aangekondigd dat zij met een initiatief wetsvoorstel zullen komen waarbij de gemeenschap van goederen niet langer de standaard zal zijn als je gaat trouwen.
Op het moment dat we dit schrijven (november 2013) is nog niet duidelijk wanneer dit wetsvoorstel gereed zal zijn (en is dus ook nog niet duidelijk wat de precieze inhoud ervan zal zijn).
Wij verwachten dat het wetsvoorstel begin 2014 zal worden ingediend en binnen enkele jaren van kracht zal worden.

Op dit moment (november 2013) gelden dus nog gewoon de huidige regels en wetten.

Hieronder lees je wat er waarschijnlijk gaat veranderen.

Aanvulling juli 2014: Inmiddels (juli 2014) is het wetsvoorstel (met nummer 33987) ingediend. Je kunt het verdere verloop van de behandeling van het wetsvoorstel volgen op de pagina van de Tweede Kamer, wetsvoorstel 33987. Je vindt daar ook de precieze tekst van het wetsvoorstel en de toelichting.
Omdat er geen grote wijzigingen zijn ten opzichte van de aankondiging in november 2013, laten wij onze oude tekst hieronder voorlopig nog even staan.

Aanvulling 18 februari 2016: De Tweede Kamer is inmiddels begonnen met de behandeling van (het voorstel tot) de wetswijziging.
Enkel de christelijke partijen, waaronder ook gerekend de CDA, zijn tegen; de SP heeft enkele bezwaren; er lijkt dus een meerderheid te zijn vóór wijziging.
Zie ook linksonder: voorlopig geldt gewoon nog de "oude" wet. Het zal nog wel een krap jaartje duren voordat de nieuwe wet er echt is.

Aanvulling 19 april 2016: Op 19 april 2016 is het wetsvoorstel (met enkele kleine wijzigingen) aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer (en is voorlopig dus nog niet van kracht).

Aanvulling 21 maart 2017: Het wetsvoorstel wordt vandaag behandeld door de Eerste Kamer. Nader bericht volgt.
Je kunt ook zelf het verdere verloop volgen op de website van de Eerste Kamer: Eerste Kamer, wetsvoorstel 33987

Aanvulling 28 maart 2017: Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer. Nader bericht volgt (de nieuwe wet wordt pas van kracht na publicatie).
Je kunt ook zelf het verdere verloop volgen op de website van de Eerste Kamer: Eerste Kamer, wetsvoorstel 33987

Belangrijkste voorstellen D66, PvdA en VVD

Vóór de laatste wetswijziging (van 2012) zijn er in de politiek al eerder pogingen gedaan om de wetgeving wat betreft gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden te moderniseren. Daar was toen geen meerderheid in de Tweede Kamer voor te vinden, maar inmiddels hebben deze drie partijen wel een meerderheid en gaan zij opnieuw een moderniseringspoging doen.

Grootste probleem van de huidige regeling is dat je standaard in gemeenschap van goederen trouwt, tenzij je vóór het huwelijk huwelijkse voorwaarden laat opstellen. De nadelen van dit systeem hebben we uitvoerig vermeld op onze pagina gemeenschap van goederen.

Het idee van de nieuwe wet zal zijn dat je (als je niets regelt) nog steeds in gemeenschap van goederen trouwt, maar dan met twee belangrijke uitzonderingen:

1. Het vermogen dat ieder van de echtgenoten al had op het moment van het huwelijk, blijft gescheiden en komt dus niet in een gemeenschap van goederen terecht. En dat geldt zowel voor schulden als voor positief vermogen, zoals spaargeld. In de toekomst loop je dus niet meer het risico om opeens tegen schulden aan te lopen die jouw echtgenoot vóór het huwelijk had gemaakt.

2. Wat er tijdens het huwelijk aan inkomsten en uitgaven is blijft (net zoals nu) gemeenschappelijk, maar met een belangrijke uitzondering: ontvangen erfenissen en giften komen voortaan alleen bij de erfgenaam/ontvanger terecht (en dus niet meer zoals nu in de gemeenschap van goederen).

Deze twee punten zijn de belangrijkste wijzigingen die door de politieke partijen zijn aangekondigd. Misschien komen er nog meer wijzigingen, maar dat zullen we pas zien als het wetsontwerp af is, naar verwachting in de eerste helft van 2014.

Aanvulling juli 2014: Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend; zie hierboven.

Gaat wijziging ook gelden voor eerder gesloten huwelijken en eerder gesloten huwelijkse voorwaarden?

In het wetsvoorstel dat op dit moment in de maak is, zullen ook zogenaamde overgangsbepalingen worden opgenomen, waarin precies zal worden geregeld in hoeverre de nieuwe wet ook voor "oude gevallen" zal gelden.
Wij verwachten dat er voor degenen die (voor datum wetswijziging) al in gemeenschap van goederen waren gehuwd, niets zal veranderen. Je kunt immers moeilijk in een nieuwe wet bepalen dat er opeens vermogen wordt gescheiden dat eerder gemeenschappelijk was.
Naar verwachting zal er voor degenen die op dit moment al huwelijkse voorwaarden hebben niets veranderen, en zullen die huwelijkse voorwaarden gewoon blijven gelden.
Misschien gaat de bepaling dat erfenissen en giften voortaan alleen aan de ontvanger toekomen (en niet aan de echtgenoot van de ontvanger) wel voor iedereen gelden, inclusief "oude gevallen".

Zodra de overgangsregels bekend zijn, zullen we hier de definitieve regeling opnemen.

Aanvulling juli 2014: Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend. Volgens het voorstel zal de nieuwe wet niet gaan gelden voor al bestaande huwelijken (en huwelijksgemeenschappen).

Persbericht D66, 5 november 2013

Modernisering van het huwelijk dichtbij

D66, PvdA en VVD willen het huwelijk moderniseren. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden en bijvoorbeeld erfenissen en giften moeten niet meer standaard opgenomen worden in de gemeenschap van goederen als het aan D66-Kamerlid Magda Berndsen ligt. Samen met de Tweede Kamerleden Foort van Oosten (VVD) en Jeroen Recourt (PvdA) werkt zij aan een initiatiefwetsvoorstel. Berndsen: “De voorwaarden waarop het huwelijk wordt aangegaan moeten beter aansluiten op de praktijk. Huwelijkse voorwaarden worden veelvuldig opgesteld om de verdeling van bezittingen en schulden na een eventuele scheiding te bepalen. Het is goed en verstandig dat mensen even van de roze wolk afstappen om de zakelijke kant te regelen, maar dit zou standaard al geregeld moeten zijn.”

Gezamenlijke inspanning

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat alleen zaken gemeenschappelijk worden die ook het resultaat zijn van een gezamenlijke inspanning tijdens het huwelijk. Bij een erfenis of gift is er met het huidige stelsel onder andere sprake van willekeur. Het kan dat na een scheiding de ene partner een erfenis niet hoeft te delen door een uitsluitingsclausule en de ander wel omdat deze clausule ontbreekt. “Ook schulden die voor het huwelijk zijn aangegaan worden met dit voorstel standaard uitgesloten van de gemeenschap. Dat is nu vaak de reden om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Maar het gebeurt ook dat een partner niet op de hoogte is van een vroegere schuld van de echtgenoot en na een scheiding voor een vervelende verrassing komt te staan,” aldus de initiatiefnemers.

Internationaal

Nederland kent als een van de weinige landen ter wereld nog het principe van een algehele gemeenschap van goederen. Alleen in Suriname en Zuid-Afrika trouwt men ook standaard in algehele gemeenschap van goederen. Berndsen: “De samenleving wordt internationaler, daarom is het belangrijk dat Nederland aansluit bij de internationale standaard. Dit voorkomt misverstanden bij het aangaan van een huwelijk met een buitenlandse partner of wanneer iemand erft vanuit het buitenland.”