algemeen

NIEUW

Vergelijk de notariskosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of advies daarover op onze pagina

Notaristarieven vergelijken.
LAATSTE NIEUWS

De wetswijziging per 1 januari 2018 is in alle teksten verwerkt. Kijk voor een samenvatting op Wetswijziging huwelijkse voorwaarden 2018

Waarom huwelijkse voorwaarden

Sluit je voor het trouwen geen huwelijkse voorwaarden, dan trouw je in gemeenschap van goederen. In het kort gezegd wordt dan alles wat je hebt en alles wat je nog zult krijgen gemeenschappelijk. Lees meer daarover op de pagina gemeenschap van goederen.

Er zijn veel situaties waarin het verstandig kan zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Denk aan kwesties als:
a. grote financiële ongelijkheid tussen partners
b. schulden van één van de aanstaande echtgenoten
c. wens van echtgenoten om financieel onafhankelijk te blijven
d. zakelijke risico's van (één van) de echtgenoten
e. bescherming familievermogen (erfenissen en schenkingen)
f. bescherming rechten van kinderen uit eerder huwelijk
en ga zo nog maar even door.
Je leest hier alles over op de pagina voordelen, nadelen en checklist.
Ben je in 2018 (of daarna) getrouwd, dan zijn b en e in de meeste situaties geen doorslaggevend argument meer.

Soorten huwelijkse voorwaarden

Er zijn allerlei soorten huwelijkse voorwaarden. Het aardige van huwelijkse voorwaarden is dat je alles precies kunt regelen zoals je het wilt hebben en niet vast zit aan een wettelijk standaardsysteem. De diverse mogelijkheden worden toegelicht op de pagina's soorten huwelijkse voorwaarden, koude uitsluiting, en verrekenbedingen.

Notaris

Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden heb je een notaris nodig. Het is zaak om een gesprek met de notaris goed voor te bereiden. (Een advocaat heb je tegenwoordig niet meer nodig, ook niet voor wijziging van huwelijkse voorwaarden.)

De verdere gang van zaken leggen we uit op de pagina's procedure opstellen, wijzigen en opheffen huwelijkse voorwaarden en notaristarieven.

Niet gehuwde partners

Voor geregistreerd partners gelden dezelfde regels als voor gehuwden.
Woon je ongehuwd (en niet geregistreerd) samen, dan ligt de kwestie anders.
Lees alles hierover op de pagina niet gehuwde partners.

Wijziging en opheffing huwelijkse voorwaarden

Soms is het nodig om huwelijkse voorwaarden te wijzigen en tijdig wijzigen kan soms voordelen opleveren van tienduizenden euro's aan successierechten, erfbelasting, schenkingsrechten en overdrachtsbelasting.
Wanneer het verstandig of nodig is om huwelijkse voorwaarden te wijzigen, vind je op de pagina wanneer wijzigen/opheffen huwelijkse voorwaarden.

Dankzij de recente wetswijziging is wijziging van huwelijkse voorwaarden beduidend gemakkelijker en goedkoper geworden. Zie de pagina notaristarieven.